Zvolte službu

Daňové poradenství

ASB poskytuje poradenské služby ve všech oblastech přímých a nepřímých daní, a to včetně mezinárodního zdanění.

V čem je ASB v rámci daňového poradenství unikátní?

Mezi naše hlavní přednosti patří provázanost služeb - spolupráce s ostatními týmy nám umožňuje nejenom lépe porozumět potřebám našich klientů, ale také zvolit vhodné řešení, které nejlépe vyhovuje konkrétní společnosti. Naší další nespornou výhodou je snaha o co nejbližší přístup ke klientovi prostřednictvím otevřené komunikace, hledání individuálního řešení a schopnosti pomoci s jeho praktickou implementací. Naši klienti si uvědomují, jak obrovský dopad mohou mít daně na jejich podnikání.  ASB si volí proto, že jsme solidním obchodním partnerem a v oblasti daní umíme navrhnout a dodat optimální řešení odpovídající individuálním potřebám klienta a specifikům druhu jeho podnikání.

Změny daňových předpisů a dopady rozhodnutí daňových orgánů a správních soudů na podnikatelské prostředí vyžadují neustálé sledování aktuální situace a adekvátní reakce. Zvládá váš tým sledovat tyto změny? 

Daňový tým ASB kontinuálně sleduje dění v daňové oblasti a poskytuje klientům vždy včasné a relevantní informace o změnách v daňové legislativě. Klientům rovněž přináší informace o příležitostech k daňovým úsporám či minimalizaci daňových rizik, což má pozitivní dopad jak na jejich efektivní daňovou sazbu, tak na posílení jejich daňové pozice.

Spojte se s Michalem na LinkedIn


Nabízíme zejména následující druhy služeb

  • Daňové plánování
  • Průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
  • Daňové poradenství při transakcích (fúze, akvizice, restrukturalizace, reorganizace, revize strategických dohod s dodavateli)
  • Zpracování daňových stanovisek a analýz komplexních daňových problémů nebo transakcí
  • Příprava strategie pro daňová řízení
  • Zastupování klienta v jednání s finančním úřadem (např. při daňových kontrolách, při žádosti o vydání závazného stanoviska nebo žádosti o daňové úlevy)
  • Poradenství v mezinárodním daňovém prostředí (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur)
  • Spolupráce s účetním oddělením při implementaci daňových řešení
  • Nejrůznější formy daňových revizí
Tax Manager
Michal Výborný

“Naši klienti si uvědomují, jak velký dopad mohou mít daně na jejich podnikání. ASB si volí proto, že jsme solidním obchodním partnerem a v oblasti daní umíme navrhnout a dodat optimální řešení odpovídající individuálním potřebám klienta a specifikům jeho druhu podnikání.”

Kontaktovat