Zvolte službu

Daňová školení

V reakci na potřeby klientů ASB poskytuje profesionální daňová školení napříč různými obory.

Toto je poměrně neobvyklý koncept, k čemu by měl sloužit?

"Investice do znalostí je tou nejlepší," jak řekl Benjamin Franklin. Naše znalosti a zkušenosti chceme s našimi klienty sdílet i prostřednictvím školení v daňové oblasti. ASB je odborníkem v oblasti daní, klient zase ve svém oboru. Ve vzájemné spolupráci tak můžeme nalézt jedinečná daňová řešení. Proto věnujeme tolik úsilí daňovým školením a seminářům, která vždy přizpůsobujeme na míru konkrétnímu klientovi a jeho typu podnikání.

Vnímá to klient jako svůj benefit? 

Samozřejmě! Vzdělání klientů v daňové oblasti je klíčem ke zlepšení jejich daňové pozice, a to je pro ně bez pochyby velmi atraktivní.

Spojte se s Piotrem na LinkedIn


Naše daňové vzdělávací služby zahrnují

  • Daňová školení zaměřená na aktuální daňové otázky, např. na aktuální změny v daňovém právu nebo na aktuální témata v souvislosti s rozhodnutími správních orgánů
  • Semináře zaměřené na konkrétní podnikatelský sektor (např. školení na daňové aspekty nemovitostí)
  • Školení navazující na daňovou kontrolu zaměřené na to, jak odstranit zjištěné nedostatky
  • Školení na vybrané praktické daňové otázky (např. pomoc s nastavením zaměstnaneckých benefitů apod.)
Head of Tax Team
Piotr Kwaśny

“Vzdělání klientů v daňové oblasti je klíčem ke zlepšení jejich daňové pozice.”

Kontaktovat