Zvolte službu

Daňová due diligence

Daňová due diligence mapuje a vyhodnocuje potenciální daňová rizika při významných transakcích, jako jsou akvizice nebo podnikové kombinace.

V čem spočívá daňová due diligence a jak může klientovi pomoct?

Při významných transakcích jako jsou zejména přeměny či akvizice stojí naši klienti před řadou důležitých rozhodnutí. Pro tato rozhodnutí, stejně jako pro jakákoliv jiná v životě, je vždy důležité mít co nejúplnější a nejpřesnější informace. Rizika v daňové oblasti, která často přecházejí v rámci uskutečňovaných transakcí na investory, často nejsou zcela zjevná a nezřídka bývají i opomíjena. Přitom mohou mít naprosto zásadní dopady na cíle transakce či další záměry investorů. Cílem daňové due diligence je proto komplexně a srozumitelně zmapovat daňová rizika a seznámit s nimi klienta včetně doporučení směřujících k jejich účinné minimalizaci.

V jakém směru se v případě daňové due diligence odlišujete od konkurence? 

Poradenství při transakcích je významnou složkou našeho core businessu. Díky tomu máme rozsáhlé zkušenosti s komplexními prověrkami rizik v různých společnostech a jejich daňové oblasti. Zakládáme si mimo jiné na individuálním a zároveň komplexním přístupu, schopnosti posuzovat záležitosti v širších souvislostech a otevřené komunikaci včetně jednoznačného vymezení identifikovaných rizik a návrhu efektivních řešení.

Spojte se s Michalou na LinkedIn


Naše služby v této oblasti zahrnují například

  • Prověření plnění zákonných povinností v daňové oblasti
  • Revize daňových přiznání za relevantní minulá období
  • Analýza přenositelnosti a další využitelnosti daňových ztrát
  • Analýza daňových hodnot hlavních položek nabývaného majetku
  • Analýza transakcí mezi spřízněnými osobami
  • Revize v oblasti způsobu nárokování a uplatňování DPH
  • Post-transakční poradenství
Tax Manager
Michala Darebná

“Cílem daňové due diligence je komplexně a srozumitelně zmapovat daňová rizika a seznámit s nimi klienta včetně doporučení směřujících k jejich účinné minimalizaci.”

Kontaktovat